Informació i
documents de
referència

Documentació

En un any encara marcat per la pandèmia, el principal objectiu del RACC el 2021 ha estat posar tots els mitjans per ajudar els socis i les seves famílies en qualsevol situació.

El 2021 el RACC ha seguit treballant per aconseguir una mobilitat més segura, sostenible i compatible amb el progrés econòmic i social.

El RACC ha reprès el 2021 l’organització de totes les competicions i els pilots RACC han lluït l’escut del Club en campionats de tota mena arreu del món.

Recull de les accions més destacades del RACC durant l’any 2021 relacionades amb una mobilitat més neta, segura i intel·ligent (document en anglès).

Publicació que recull 45 propostes dirigides a millorar la qualitat de vida de les persones i convertir la mobilitat en una palanca del progrés, la competitivitat i el creixement de Barcelona.

La publicació recull un pla amb vint mesures concretes per avançar cap a la “Visió Zero” en accidents de trànsit. Proposa actuar sobre tots els factors: persones, factors de risc, vehicles i infraestructures.

Hacia una movilidad de ciudadanos más responsables

Resum de les principals fites de la Fundació del RACC amb motiu del seu 20è aniversari. Planteja 10 prioritats dividides en 4 objectius de mobilitat: segura, saludable i sostenible, intel·ligent i assequible.

Juntament amb les disposicions legals, els Estatuts són el reglament jurídic amb el qual es regeix l’entitat, una associació privada, sense ànim de lucre, amb plena personalitat jurídica i capacitat d’actuar.

Document que estableix les pautes generals que han de regir la conducta del Grup RACC, els seus treballadors i els professionals associats, que n’enforteixen les pràctiques i fomenten la transparència i legalitat.

Política que fixa el conjunt de línies estratègiques que han de governar el Servei Central d’Operacions del RACC, a través dels principis de control i millora dels processos operatius.

Política que estableix els eixos generals que han de regir la gestió de qualitat de l’Assistència en Viatge del RACC, mitjançant els principis de control i millora dels processos operatius.

Política que estableix les directrius generals d’actuació que permetin arribar al nivell de qualitat que requereixen els clients del servei d’assistència a la llar Servihogar.

Certificat que reconeix la implantació d’un sistema de gestió de qualitat en els serveis de recursos de multes, assistència jurídica i gestoria.

Certificat que reconeix la implantació d’un sistema de gestió de qualitat, gràcies a accions com l’aplicació d’un programa d’auditories internes o la millora continua de processos.

Certificat que reconeix la implantació d’un sistema de gestió ambiental, que inclou accions com ara el tractament més eficient dels residus i la renovació de la flota incorporant vehicles de zero emissions.

RallyRACC: Certificado de Excelencia Ambiental (FIA)

Certificat de la FIA que reconeix l’ambiciós pla mediambiental implantat en l’organització del RallyRACC-Catalunya Costa Daurada usant motos elèctriques, cotxes de baixes emissions i sistemes de reciclatge de residus.

Certificado EFR: Empresa Familiarmente Responsable

Certificat que reconeix la gestió del talent humà; el compromís amb la conciliació entre els àmbits laboral, familiar i personal dels treballadors; i el suport a la igualtat d’oportunitats.