Project Description

Fòrum de
representació
dels socis

Assemblea de compromissaris

És l’òrgan superior de govern del RACC i anualment celebra l’Assemblea General Ordinària, a la qual estan convocats els 8.000 socis compromissaris.

Objectius

L’Assemblea de Compromissaris se celebra anualment amb els següents objectius:
· Sotmetre a votació els balanços i els comptes de resultats.
· Aprovar la gestió de la Junta Directiva.
· Autoritzar possibles disposicions extraordinàries.

El mandat i la representació dels socis compromissaris elegits té una durada de quatre exercicis.