Govern i direcció

El RACC és una associació privada i sense ànim de lucre fundada a Barcelona el 1906 que, mitjançant el grup d’empreses RACC, ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les necessitats de més de 10 milions de persones en qualsevol lloc del món.

ASSEMBLEA DE COMPROMISSARIS

Òrgan superior de govern del RACC. Se celebra anualment i hi estan convocats els 8.000 socis compromissaris.

JUNTA DIRECTIVA

Òrgan de representació i govern, amb la missió de promoure, dirigir, administrar i executar totes les activitats del RACC.

COMISSIONS

Colleagues at business meeting in conference room

Òrgans consultius per informar, orientar i proposar projectes a la Junta Directiva del Club.

COMITÈ DE DIRECCIÓ

Comité de Dirección

Òrgan encarregat de l’execució dels objectius financers i no financers del RACC.

ELECCIONS 2020

Proclamació de la candidatura única a la Junta Directiva i desconvocatòria de l’Assemblea Extraordinària de Socis Compromissaris.