Project Description

Eleccions 2020

Eleccions 2020

El passat mes de setembre es va obrir el procés electoral per elegir la nova Junta Directiva del RACC. El dia 14 d’octubre va finalitzar el termini per a la proposta de candidatures, amb la presentació d’una única llista encapçalada pel senyor Josep Mateu Negre. Un cop validada amb la verificació dels més de 4.000 suports de socis necessaris i d’acord amb el procediment que estableixen els Estatuts del Club, la candidatura va quedar proclamada per la Comissió Electoral el dia 19 d’octubre.

Candidatura proclamada

La candidatura proclamada està integrada pels membres següents:

President:

 • Josep Mateu

Membres:

 • Immaculada Amat
 • Ferran Conti
 • Agustí Cordón
 • Pedro de la Rosa
 • Mercedes de Pablo
 • Marta Domènech
 • Albert Esteve
 • Joaquim Folch-Rusiñol
 • Iñaqui González
 • Inka Guixà
 • Manuel Puig
 • Germán Ramón-Cortés
 • Genís Roca
 • Alfonso Rodés
 • Juan Antonio Samaranch
 • Juan Torras

Procediment electoral

El procediment electoral s’ha desenvolupat de conformitat amb el que estableixen els Estatuts Socials del RACC i el Protocol Electoral aprovat per la Junta Directiva.

Tot el procés d’elecció de la Junta Directiva ha estat supervisat per la Comissió Electoral, la qual té com a funció principal vetllar pel compliment de les regles del procediment electoral i per la seva transparència i neutralitat.

La Comissió Electoral, formada pels socis compromissaris Salvador Fenollar Zaragoza, Joan Josep González López, Pedro Xampeny Baró, Montserrat Bassols Capdevila i Mercè Pou Puig, va quedar dissolta el dia 19 d’octubre.

Informació pràctica

En quedar proclamada una candidatura única, queda desconvocada l’Assemblea Extraordinària de Socis Compromissaris, que estava prevista per al proper 12 de novembre.