Project Description

Política de Qualitat: Assistència en Viatge

La política de qualitat de l’Assistència en Viatge estableix els eixos generals que han de regir la gestió de qualitat de l’Assistència en Viatge, mitjançant els principis de control i millora dels processos operatius.

Política de Calidad: Asistencia en Viaje

Principis d’actuació

La política de qualitat de l’Assistència en Viatge del RACC té l’objectiu de garantir el compliment de les necessitats i les expectatives dels socis i de les diferents parts interessades amb el nivell d’assessorament tècnic requerit.

Entre els eixos de treball fixats, el RACC implanta un sistema per recollir periòdicament les opinions i el grau de satisfacció dels seus socis i clients amb la finalitat d’analitzar oportunitats de millora en aquest àmbit. Per això, també promou un programa d’auditories internes a fi de garantir la competència tècnica del seu personal.

Altres polítiques en curs són la millora dels processos operatius i l’avaluació de forma objectiva del grau d’acompliment dels objectius de qualitat dels proveïdors.

Aquesta política de gestió de qualitat és el resultat de la col·laboració de tots els nivells del Club i de la participació dels col·laboradors externs.

Totes les línies estratègiques exposades en aquest document formen part del compromís del RACC amb la qualitat, un factor clau en el desenvolupament del Club.

Documentació