Project Description

El compromís
del RACC:
escoltar,
ajudar
i servir

Junta Directiva

La Junta Directiva és l’òrgan de representació i de govern del Club, responsable d’executar totes les seves activitats. El seu mandat té una durada de quatre anys i la seva composició és sotmesa a votació a l’Assemblea General.

Josep Mateu

President
Més informació.

Germán Ramón-Cortés

Vicepresident primer

Albert Esteve

Vicepresident segon

Juan Antonio Samaranch

Vicepresident tercer

Immaculada Amat

Vocal

Ferran Conti

Vocal

Agustí Cordón

Vocal

Pedro de la Rosa

Vocal

Mercedes de Pablo

Vocal

Marta Domènech

Vocal

Iñaki González

Vocal

Inka Guixà

Vocal

Manuel Puig

Vocal

Genís Roca

Vocal

Alfonso Rodés

Vocal

Juan Torras

Secretari de la Junta

Blanca Ramos

Secretària tècnica