Project Description

Garantia de bon
govern corporatiu

Comissions

Les Comissions emanen de l’Assemblea General i la Junta Directiva del RACC i tenen per missió assessorar, informar, ajudar i promoure els diferents objectius de la Junta Directiva.

Comissions estatutàries

 • Comissió Delegada:
  • President: Josep Mateu
  • Vocals: Immaculada Amat, Ferran Conti, Agustí Cordón, Germán Ramón-Cortes, Xavier Pérez, Juan Torras
  • Secretària: Blanca Ramos
 • Comissió d’Auditoria i Control: assessora i ofereix ajuda especialitzada a l’Assemblea General i a la Junta Directiva en temes relacionats amb l’auditoria externa, els sistemes de gestió de riscos i el control intern, i l’elaboració d’informació financera de l’entitat i la seva comunicació a tercers.
  • President: Agustí Cordón
  • Vocals: Mercedes de Pablo, Inka Guixà, Xavier Pérez
  • Secretària: Blanca Ramos
 • Comissió de Nomenaments i Retribucions: assisteix en qüestions relatives a la composició, la selecció, el nomenament i la formació dels membres dels òrgans de govern.
  • President: Juan Torras
  • Vocals: Ferran Conti, Albert Esteve, Josep Mateu, Alfonso Rodés
  • Secretària: Blanca Ramos
 • Comissió de Mobilitat: promou la mobilitat sostenible amb l’objectiu d’influir positivament en l’actitud dels automobilistes, protegir els interessos dels usuaris i millorar la qualitat de vida dels ciutadans en relació amb la mobilitat.
  • President: Josep Mateu
  • Vocals: Cristian Bardají, Marta Domènech, Antoni Gil, Josep Maria Miret, Xavier Pérez, Germán Ramón-Cortes, Genís Roca, Juan Torras
  • Secretària: Blanca Ramos
 • Comissió Esportiva: organitza competicions esportives i fomenta i promociona la formació de pilots joves.
  • President: Josep Mateu
  • Vocals: Josep N. Arderiu, Aman Barfull, Josep M. Bellot, Pedro de la Rosa, Iñaki González, Jordi Gual, Josep M. Mañé, Josep Maria Miret, Joan Ollé, Xavier Pérez, Josep Lluís Santamaria, Antoni Tachó, Kim Vilatarsana
  • Secretària: Blanca Ramos

Comissions no estatutàries

 • Comissió de Desenvolupament del Negoci: contribueix a l’estratègia i innovació del negoci del Grup RACC, tant a nivell de creixement com de rendibilitat.
  • President: Iñaki González
  • Vocals: Immaculada Amat, Ferran Conti, Agustí Cordón, Pedro de la Rosa, Mercedes de Pablo, Inka Guixà, Josep Mateu, Xavier Pérez, Manuel Puig, Germán Ramón-Cortés, Genís Roca, Juan Torras
  • Secretària: Blanca Ramos
 • Comissió Senior Lab: contribueix i afavoreix el desenvolupament d’activitats, productes i serveis per satisfer les necessitats de les persones de més de 65 anys.
  • Presidenta: Immaculada Amat
  • Vocals: Mercedes de Pablo, Marta Domènech, Iñaki González, Josep Mateu, Xavier Pérez, Germán Ramón-Cortés
  • Secretària: Blanca Ramos
 • Comissió de Joves: contribueix i afavoreix la captació de nous socis i clients amb l’objectiu de rejovenir la massa social del RACC.
  • Presidenta: Inka Guixà
  • Vocals: Pedro de la Rosa, Marta Domènech, Josep Mateu, Xavier Pérez, Genís Roca
  • Secretària: Blanca Ramos