Compromesos amb la
societat, les persones
i el medi ambient

Responsabilitat Corporativa

La sostenibilitat i el compromís amb la societat, i amb els socis, clients, interlocutors i treballadors és present l’activitat diària del RACC, fidel a l’objectiu de contribuir al progrés i el benestar de les persones.

El RACC promou una mobilitat més segura i sostenible, a través de la investigació, la divulgació i la relació amb les institucions i les entitats implicades en la seguretat viària i la millora del medi ambient.

Els empleats són un actiu clau i diferencial en la nostra tasca diària. Vetllem per oferir-los igualtat d’oportunitats, formació i unes condicions laborals òptimes.

En el desenvolupament de l’activitat assistencial i de serveis, el Club realitza una gestió eficient i responsable dels recursos i de l’energia per reduir l’impacte mediambiental.