Project Description

Estatuts del RACC

Els Estatuts del RACC, juntament amb les disposicions legals vigents que li siguin d’aplicació, constitueixen el reglament jurídic pel qual es regeix l’entitat, que és una associació privada, sense ànim de lucre, amb plena personalitat jurídica i capacitat d’actuar.

Estatutos del RACC

Documentació