Informes

Document que recull totes les activitats dutes a terme durant l’any 2021, elaborat d’acord amb els principis de transparència i compromís social del Grup RACC.

Document que recull totes les activitats dutes a terme durant l’any 2020, elaborat d’acord amb els principis de transparència i compromís social del Grup RACC.