Responsabilitat Corporativa

La sostenibilitat i el compromís amb la societat, i amb els socis, clients, interlocutors i teballadors...

La sostenibilitat i el compromís amb la societat, i amb els socis, clients, interlocutors i treballadors és present l'activitat diària del RACC, fidel a l'objectiu de contribuir al progrés i el benestar de les persones.

Compromesos amb la societat, les persones i el medi ambient