Project Description

Política mediambiental: certificat ISO 14001

El RACC està compromès amb la millora del medi ambient. Impulsa, divulga i actua com a prescriptor d’una mobilitat més sostenible i, alhora, gestiona de manera eficient i responsable els impactes de la seva pròpia activitat, vetllant per la qualitat de l’aire, la reducció del consum d’energia, l’ús de vehicles més nets i el reciclatge de residus.

Política Medioambiental: certificado ISO 14001

Reconeixement al sistema de gestió ambiental

El Club disposa del certificat ISO 14001 de Gestió Mediambiental gràcies a la implantació d’un sistema de gestió ambiental que té l’objectiu de minimitzar els impactes durant la prestació de cada assistència, una àrea en la qual el Club realitza 1.185.000 assistències anuals en tot l’Estat.

Aquesta certificació forma part del compromís del RACC amb la preservació del medi ambient i la promoció de la mobilitat sostenible, i garanteix una millor gestió dels recursos.

Entre altres actuacions, el RACC ha realitzat i verificat a través de Bureau Veritas, líder mundial en certificació, el càlcul de la seva petjada de carboni i ha quantificat les emissions de NOx i partícules que emet la seva flota de vehicles. També ha impulsat la renovació de la flota pròpia amb vehicles menys contaminants que compleixen la normativa Euro 6, a més d’incorporar-ne d’elèctrics, híbrids i de gas natural comprimit.

Altres mesures en curs són les formacions de conducció eficient per als mecànics que fan assistències, la formació i la sensibilització dels seus treballadors sobre aspectes ambientals, i accions per ajudar els proveïdors a desenvolupar polítiques respectuoses amb l’entorn. El RACC també ha posat en marxa mesures d’estalvi d’energia i una gestió més eficient dels residus.

Documentació