Project Description

Memòria d’Informació No Financera 2020

La Memòria d’Informació No Financera 2020 recull totes les activitats dutes a terme durant l’any 2020 i s’elabora d’acord amb els principis de transparència i compromís social del Grup RACC.

Informe Social No Financiero 2019

Documentació