Project Description

Memòria Anual Fundació RACC 2020

El 2020 el RACC ha seguit treballant per aconseguir una mobilitat més segura, sostenible i compatible amb el progrés econòmic i social.

Memòria Anual Fundació RACC 2020

Noves tendències de la mobilitat

Amb la pandèmia, la mobilitat ha demostrat la seva transversalitat com a motor del progrés econòmic i social. Per això el RACC ha demanat a les administracions consens, visió metropolitana i de llarg termini a l’hora de prendre mesures que afectin la mobilitat. També ha analitzat els canvis d’hàbits de la ciutadania a l’hora de moure’s arran de la pandèmia.

Amb un concepte de mobilitat sostenible que integra la sostenibilitat ambiental, econòmica i social, el RACC ha treballat el 2020 en aspectes com l’impuls de la mobilitat com a factor de progrés de les ciutats, l’anàlisi de la mobilitat des de la perspectiva de gènere i la promoció de nous modes de transport més nets i equitatius.

La reducció de la sinistralitat viària, amb l’objectiu europeu “Visió zero” —registrar zero morts a la carretera l’any 2050— es manté com un eix prioritari d’actuació del RACC, que ha treballat en 23 estudis i campanyes i ha participat en 44 grups de treball nacionals i internacionals de referència en àmbits com els vehicles connectats, els automòbils sense conductor o els sistemes d’ajuda a la conducció, en els quals el Club aporta la seva experiència en l’estudi de la mobilitat amb criteris científics i el seu coneixement de les necessitats reals dels usuaris.

Documentació