Junta Directiva

La Junta Directiva és l'òrgan de representació i de govern del Club, responable...

La Junta Directiva és l'òrgan de representació i de govern del Club, responsable d'executar totes les seves activitats. El seu mandat té una durada de quatre anys i la seva composició és sotmesa a votació a l'Assemblea General.

El compromís del RACC: escoltar, ajudar i servir

 1. Josep Mateu

  President

  Més informació.

 2. Immaculada Amat 3. Ferran Conti

 4. Agustí Cordón

 5. Pedro de la Rosa

 6. Mercedes de Pablo

 7. Marta Domènech

 8. Albert Esteve

 9. Joaquim Folch-Rusiñol

 10. Iñaki González

 11. Inka Guixà

 12. Manuel Puig

 13. Germán Ramón-Cortés

 14. Genís Roca

 15. Alfonso Rodés

 16. Juan Antonio Samaranch

 17. Juan Torras