Junta Directiva

La Junta Directiva és l'òrgan de representació i de govern del Club, responable...

La Junta Directiva és l'òrgan de representació i de govern del Club, responsable d'executar totes les seves activitats. El seu mandat té una durada de quatre anys i la seva composició és sotmesa a votació a l'Assemblea General.

El compromís del RACC: escoltar, ajudar i servir

 1. Josep Mateu

  President

  Més informació.

 2. Immaculada Amat 3. Ferran Conti

 4. Agustí Cordón

 5. Pedro de la Rosa

 6. Mercedes de Pablo

 7. Marta Domènech

 8. Albert Esteve

 9. Iñaki González

 10. Inka Guixà

 11. Manuel Puig

 12. Germán Ramón-Cortés

 13. Genís Roca

 14. Alfonso Rodés

 15. Juan Antonio Samaranch

 16. Juan Torras