Utilitzem cookies pròpies i de tercers per mostrar-te contingut personalitzat, publicitat i anàlisis. Si navegues per aquest lloc és que n’acceptes l’ús. En vols saber més?

Eleccions 2020

El RACC informa que, el dia 16 de setembre del 2020, d’acord amb el que indiquen els Estatutsel...

El RACC informa que, el dia 16 de setembre del 2020, d’acord amb el que indiquen els Estatuts del Club, s’ha obert el procés per a l’elecció de la nova Junta Directiva per als propers quatre anys. En el cas que es proclami més d’una candidatura vàlida, el procés finalitzarà amb la celebració de l’Assemblea General Extraordinària. I en el cas que es proclami una candidatura única, l’Assemblea quedarà desconvocada i se n’informarà tots els socis compromissaris degudament.

Eleccions 2020

Procediment electoral

El procediment electoral es desenvoluparà de conformitat amb el que estableixen els Estatuts Socials del RACC i el Protocol Electoral aprovat per la Junta Directiva.

Tot el procés d’elecció de la Junta Directiva estarà supervisat per la Comissió Electoral, la qual vetllarà pel compliment de les regles del procediment electoral i per la seva transparència i neutralitat. La composició i atribucions de la Comissió Electoral les regulen els articles 34 i 35 dels Estatuts Socials del RACC.

La Comissió Electoral està formada pels cinc socis compromissaris següents:

  • Salvador Fenollar Zaragoza
  • Joan Josep González López
  • Montserrat Bassols Capdevila 
  • Pedro Xampeny Baro
  • Mercè Pou Puig

Des del dia 17 de setembre del 2020 i fins al dia 14 d’octubre del 2020, es podran presentar candidatures. Perquè aquestes siguin considerades vàlides, hauran de reunir els requisits que estableixen els Estatuts Socials.

Els que hi estiguin interessats es poden posar en contacte amb el Club a través del correu electrònic assemblea2020@racc.es per obtenir-ne més informació.

Informació pràctica

Assemblea General Extraordinària en sessió única:

  • Dia 12 de novembre, a les 17 hores.
  • Al Pavelló Tèxtil de Fira de Barcelona (Recinte Montjuïc, av. de Rius i Taulet, 4, Barcelona), sempre que les mesures sanitàries ho permetin. 
  • L’Assemblea se celebrarà si es proclama més d’una candidatura vàlida el proper 19 d’octubre del 2020.