Project Description

Assistència en Viatge: certificació ISO 9001

El RACC està compromès amb la gestió de la qualitat de tots els seus processos. Involucra a tots els nivells de l’empresa i als col·laboradors externs amb l’objectiu de donar el millor servei en tots els àmbits en els que participa. Entre altres mesures, el Club ha establert les polítiques generals de gestió de la qualitat de l’Assistència en Viatge que li han permès obtenir la certificació en aquest àmbit.

Asistencia en Viaje: certificación ISO 9001

Reconeixement al sistema de gestió de qualitat

El RACC disposa del certificat ISO 9001 de Gestió de Qualitat gràcies a la implantació d’un sistema que té l’objectiu de garantir el compliment de les necessitats i les expectatives dels socis i de les diferents parts interessades durant la prestació de cada assistència en viatge.

Aquesta certificació forma part del compromís del RACC amb la qualitat, un factor clau en el desenvolupament del Club.

Entre altres actuacions, en l’àmbit de l’Assistència en Viatge s’ha implantat un sistema per recollir i analitzar les opinions dels socis i clients per tal de detectar oportunitats de millora. Al mateix temps, ha promogut un programa d’auditories internes a fi de garantir la competència tècnica del seu personal.

Altres mesures en curs que han permès l’obtenció del certificat són la millora dels processos operatius i l’avaluació de forma objectiva del grau d’acompliment dels objectius de qualitat dels proveïdors.

Documentació